Vetëm me bashkëpunim dhe vullnet pozitiv mund të hecim përpara!
Nje takim produktiv në mes MINT – Departamenti i Turizmit dhe Unionit të Turizmit të Kosovës me qëllim të kordinimit dhe thellimit të bashkepunimit duke u bazuar edhe në Marrëveshjen e bashkepunimit në mes të këtyre dy Institucioneve.
Përpos shumë temave të diskutimit biseduam edhe për ecurin e standardizimit të sektorit me Vulën Safe Travels – WTTC.
…së shpejti me veprime konkrete për zhvillimin e Turizmit!