Makreshi është vendi  malor ku  mund të gjeni format me te mira e turizmit rural. Bujtinat e shumëta në këtë pjesë, dhe tokat e përshtatshme për produktet e freskëta, është shëndrruar në fshat të shtëpive malore. Një shembull qe mund ta gjeni është ‘Lura Agroturizem’ një resort qe oftron eksperiencen te jetosh jeten e vendasve të këtyre fshatrave perreth ku qdo ushqim është i servuar në mënyrë tradicionale gjithqka është bio nga fshati. Pemishtet e tyre u mundësojnë edhe prodhimin e verërave dhe reqeleve të ndryshme. Ata bashkpunojnë edhe me  fermerët e kësaj zone. Kalaja e Novobërdës është atraksioni më i rëndësishëm i këtij vendi që sherben si aktivitet shtesë.