E lokalizuar në zemër të gadishullit ballkanik me një sipërfaqe prej vetëm 10,494 km² edhe pse është hapësirë e vogël gjeografike me resurset e saj natyrore dhe vlerat historike e kulturore që ka, Kosova ofron një diversitet të peizazheve dhe trashëgëmisë kulturore. 
Përtej luftës shkatërruese që e ka definuar imazhin e Kosovës për shumë kohë, ju keni mundësi të zbuloni kodrat e valëzuara, livadhe të gjelbëruara, bukuritë e paprekura të natyrës, trashëgëminë shumë të pasur dhe të larmishme duke përfshirë rrënojat antike, kishat dhe fortesat mesjetare, shtëpitë osmane dhe ndërtesat austro-hungareze.

Andaj, bëhuni pjesë e ndryshimeve që së bashku me Unionin e Turizmit të Kosovës ta zhvilloni biznesin tuaj dhe të kontriboni në zhvillimin e  industrisë së Turizmit të  Republikës së Kosovës.

Partnerët

Anëtarët