Përparësi gjatë procesit të përzgjedhjes së kompanive pjesëmarrëse do të kenë:

  • Operatorët turistikë inbound në Kosovë
  • Kompanitë që ofrojnë paketa në gjuhën turke
  • Kompanive turistike në pronësi të grave

Shënim: Ky aplikacion është i hapur për operatorë turistikë inbound dhe subjektet akomoduese.

 

Aplikimi është i hapur deri më 25/12/2021

Forma e aplikacionit dhe dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen në [email protected]

Unioni i Turizmit të Kosovës ka mbuluar të gjitha shpenzimet për shtandin, dizajnin dhe paisjet përcjellëse.
Shpenzimet personale, biletës, akomodimit, ushqimit duhet të mbulohen nga biznesi (aplikuesi).

 

Aplikacion – “Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition 2022’’