Unioni i Turizmit të Kosovës gjithmonë i hapur për kuadra profesional dhe gjenerata të reja.

Sot Unionit të Turizmit të Kosovës iu bashkangjit Besiana Shkreli Vokshi e cila ka përfunduar nivelin e studimeve Bachelor “Menaxhment Hotelieri dhe Turizëm” dhe nivelin e studimeve master “Administrim Biznesi”.

Znj. Vokshi ka një përvojë të gjatë në sektorin e Turizmit dhe ka të specializuar pjesën e Hotelierisë andaj përvoja dhe eksperienca e saj do ti ndihmojnë UTK-s dhe zhvillimit të Turizmit të Kosovës.