Kulla është një kullë e fortifikuar e ndërtuar me mure të trasha guri në një formë katrore zakonisht të lartë tre nivele. Shtë një shtëpi unike e ndërtimit popullor tipike e fushës së Dukagjinit. Kjo lloj shtëpie tradicionale daton që nga shekulli XV dhe XI. Kjo kullë quhet Haxhi Zeka por edhe ‘Pasha Kulla’. Haxhi Zeka ishte një aktivist nacionalist shqiptar i cili themeloi Lidhjen e Pejës dhe loboi për arsimin në gjuhën shqipe dhe zbatimin e Kodit të Lekë Dukagjinit, quhet gjithashtu Pasha Kulla.