Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Unioni i Turizmit të Kosovës, në bashkëpunim dhe koordinim me shumë akterë institucional dhe komunitetin e turizmit në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Turqi do të organizojë këtë Panair të Turizmit.
Një panair i dedikuar ekskluzivisht për turizëm, tashmë po bëhet realitet.