Bjeshkët e Nemuna janë një nga zonat më turistike në Kosovë. Ato u bënë një park kombëtar në 2012, i cili  është vazhdimi gjeologjik më jugor i Alpeve Dinarike. Të gjitha burimet e rëndësishme të ujit e kanë zanafillën në këto male. Parku dallohet nga vlera të rralla natyrore, me një numër të madh të ekosistemeve të rëndësishme pyjore, habitate të rëndësishme të specieve të rralla, si dhe karakteristika të pasura hidrologjike, gjeomorfologjike dhe peisazhi me vlerë shkencore, arsimore, turistike dhe rekreative. Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës e ka klasifikuar parkun si një sit i Kategorisë II. Parku është njohur gjithashtu si një zonë e rëndësishme ornitologjike për shkak të numrit të zogjve të pranishëm. Në masiv ekziston maja e dytë më e lartë malore dhe e para në vend ‘Mount Djeravica’ ku trekking është aktiviteti kryesor.