Travel Turism Izmir është panairi i radhës ku Unionini i Turizmit të Kosovës po merr pjesë me antarët e saj dhe bashkëpuntorët e fushës së turizmit. Kjo u mundësua falë bashkpunimit me Swiss Contact PPSE.
UTK vazhdon me suksese të reja.