Vizita e Unionit të Turizmit të Kosovës në Izmir rezultoi në mes tjerash me nënshkrim të marrëveshjes “Memorandum Bashkepunimi” i rëndësisë së veçant në mes të UTK-së dhe Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği – Batüder.

Videoja jonë për Ceremoninë e Nënshkrimit të Memorandumit me Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği – Batüder dhe Vizitat në Panairin e Turizmit në Izmir.